Historia

En blogg om mig och mitt stora intresse historia

Samekongressen 100 år

Den sjätte februari var det 100 år sedan den första samekongressen skedde. Den sjätte februari är även samernas nationaldag en dag som valts just för att hedra den första samiska kongressen. Samerna har länge diskriminerats av den svenska staten. Sverige var först i världen på att börja forska om människors ”raser” och här var samerna väldigt utstatta. Ett mörkt kapitel i den svenska historien.

På senare tid får samerna allt mer upprättelse och i fjol (2016) vann en sameby i Gällivare mot svenska staten i en rättslig tvist. Det gällde rätten att få förvalta fisk- och jakträttigheterna på fjällen. Staten förlorade och detta kan få stora fördelar eller konsekvenser beroende hur man ser på saken för framtiden.

Samernas har tvingats att ändra på sitt nomadliv även om de håller på med renskötsel. Idag är det inga som bor i en kåta utan de vänder sig till en fastighetsmäklare Gällivare eller var de nu vill bo, precis som alla andra i Sverige. Samerna lever moderna liv men många håller ändå deras rika kultur levande. Idag är de tillåtna att göra det utan att diskrimineras.

Jag februari 9, 2017 Leave A Comment Permalink