Historia

En blogg om mig och mitt stora intresse historia

Låt folk bestämma själva

december 26, 2012 | Comment

Vill bestämma över andra

Vill bestämma över andra

En stående punkt i alla socialistiska ideologier är att människor är inte tillräckligt smarta för att klara sig själva. Socialister utgår ifrån att det finns olika grader av duktiga människor. Det finns idioter och värdelösa fån och sen finns det duktiga übermenschen som ska ta hand om den tidigare gruppen. De socialistiska politikerna ser sig själva tillhöra den senare kategorin människor. De duktiga. De inser också att det finns andra som tillhör den gruppen men som samtidigt inte håller med om deras ideologi. De här människorna ska med våld tvingas ta hand om idioterna och fånen. De übermenschen som har rätt ideologiska skygglappar ska bestämma över alla. De ska bestämma över dig och de ska bestämma över mig.

Jag uppfattar det här som ett hemskt sätt att betrakta andra människor. Jag anser mig inte veta bättre vad som är bra för andra människor. Jag kan säga att jag själv inte skulle göra samma val, men jag skulle inte underlåta mig att säga att andra människor borde förbjudas att göra det dom själva vill. Jag tycker man ska respektera andra människor och deras val i livet. Jag tycker inte att vi ska ha en elit av smarta människor i toppen som sedan ska styra och diktera andra människors liv. Människor ska få vara sina egna herrar och bestämma över sina egna liv. Vill de kryssa runt i karibien istället för att plugga till läkare, då ska de få göra det. Vill de hellre åka på kryssning eller till Thailand än att spara pengarna så ska de få göra det. Inget ska tvinga någon annan in i liv de inte vill leva själva.

Socialister är elitister som vill sitta uppe på en tron och diktera över hur andra ska leva sina liv. Liberaler vill att alla ska få vara egna herrar och själva bestämma vad de vill göra. Vilken värld vill du leva i?

 

Kommentera